wargames.no

Nyheter

16/9: Andreas Ørlyngs Barbarossa/25-kampanje er snart ferdig med første runde. Sjekk ut mere info på websidene, eller meld deg på mailinglisten.

wargames.no er planlagt som en ressurs for folk som er interesserte i historiske konfliktspill, i brett-, kort- eller miniatyrform.

wargames.no har utgangspunkt i det etablerte spillmiljøet i Oslo, som har vokst ut fra aktiviteter organiserte av ARCON, Ares Blindern/Bjølsen og aktivitetsgruppene for ASL og miniatyrspill (aka Casus Belli). Dog ønsker vi spillere fra hele landet velkommen, da noe av poenget er å skape kontakt landet mellom (miniatyrgruppen har deltagere i Oslo, Bodø og Haugesund, selv om de fleste kun møtes under ARCON).


Første oppgave er å etablere mailinglisten wargames, som er åpen for alle interesserte. Listen er ment for følgende formål:

 • Nyheter og info om krigsspill og relaterte ting (bøker, miniatyrer etc.), inkludert hvor man får kjøpt slike
 • Info om relaterte klubbaktiviteter, cons etc.
 • Bidra til å skape interesse og bedre miljøet for krigsspillere i Norge
 • Skape kontakt mellom spillere i forskjellige landsdeler

For å unngå irritasjon blant deltagerne ved for mye irrelevant trafikk, gjelder følgende regler:

 • Anbefalinger av spill er velkomne, likeledes diskusjon om design, historikk etc.
 • Alle innlegg som er spesifikke til ett enkelt spill merkes tydelig med spillets navn i Subject-feltet.
 • Regelspørsmål og -diskusjoner om spesifikke spill bør holdes til et minimum, da disse gjerne skaper ekstra mye trafikk.
 • Salg av brukte spill tillates såfremt det ikke utarter til et problem.

For å melde deg på listen, oppgi din epostadresse her:

Subscribe to wargame
Powered by www.onelist.com

NB! Listen ble først laget som en intern liste for miniatyrspillgruppen, men pga sammenfallende interesser har vi også innkorporert brettspill o.l. Hvis det skulle bli problemer med trafikknivået forbeholder vi oss retten til å skille ut brettspill til en egen liste.


wargames.no er nært knyttet til NETTVERK - et kontaktforum for krigsspillere som drives av Johannes H Berg og Fred Førde. Hittil har arbeidet bestått av følgende:

 • lage en adresseliste over aktuelle spillinteresserte
 • sendt ut newsletter/spørreskjema i 1997, gjentatt
  på alle DEFCONs siden januar 99.

Hvis du ikke har mottatt spørreskjema eller var på DEFCON, kan du melde din interesse ved å sende navn, adresse og telefonnr til Johannes H Berg, så vil vi sende det som lages av info fortløpende.