TOLLAKSJONEN

Denne listen er et debatt/informasjonsforum for alle som er uenige
i norske myndigheters nye tollpolitikk, som ved å belaste egenimport
av mindre varekvanta med skyhøye gebyrer og lang behandlingstid,
fratar oss som forbrukere muligheten å velge andre leverandører enn
norske detaljister.

I tillegg til aksjoner mot myndighetene, oppfordrer vi også til
forbrukerboikott av norske distributører som har påvirket 
myndighetene til innføring av de nye reglene.

På denne listen kan man fritt diskutere tiltak og oppfordre til 
aksjoner som ikke strider mot norsk lov. Tegning av abonnement på 
denne listen anses som at du samtykker i ovenstående protest. Vi ber
deg derfor fylle ut navn og adresse, slik at vi kan oversende 
underskriftslister til myndighetene når tiden er inne.

- Geir Aalberg
Oppgi din mailadresse for å melde deg på listen:
View List Archive

Relevante artikler:

Linker