Kretsen

Forside

INDEKS

Nr 83 - okt 1998
Nr 82 - sept 1998
Nr 81 - aug 1998
Nr 80 - juli 1998
Nr 79 - juni 1998
Nr 78 - mai 1998
Nr 77 - apr 1998
Nr 76 - mar 1998
Nr 75 - feb 1998
Nr 74 - jan 1998

Opplag: teller

LITT OM KRETSEN ONLINE
(for nye & gamle lesere)

Dette fanzinet har undertegnede utgitt til hver 1. tirsdag i måneden siden desember 1991 - i utgangspunktet som et rent internblad for science fiction-miljøet i Oslo, som har sine faste sosiale treff på denne dagen hver måned. Dette evenementet har funnet sted helt siden 1987, og de siste åtte årene har vi vært på Stortorvets Gjæstgiveri (Grensen 1 — kaféen i 1. etasje) fra kl. 1800 til de stenger. Se også den generelle informasjon som står i PR-utsendelsen for tirsdagstreffene til høyre.

Det du nå skuer på skjermen din er altså en online-utgave av et fanzine; papirversjonen er en smule annerledes, bl.a. formatert som et 5-spalters A4-dokument, med originaler i A3. Se også vedstående eksempel, en innscannet kopi av KRETSEN 75. Men hovedtyngden av teksten er den samme, og formateringen er gjort for å beholde et visst preg av ’zine. Nå har undertegnede først nylig gått bort fra å skrive mesteparten av bladet på "gamlemåten" (altså skrivemaskin), ikke minst av visse estetiske og kompositoriske grunner, til tross for (eller snarere på grunn av) at jeg har hatt meget lang og variert erfaring med tekstbehandling. (Mitt første bokmanus på PC hakket jeg inn i salige WordStar i 1982…). Dermed er det først numrene fra 1997 og fremover som vil kunne legges ut til nettbruk på en rask & grei måte, uten innscanning/OCR-styr.

Det er meningen at KRETSEN ONLINE skal kunne komme ut bare noen dager etter hver 1. tirsdag i måneden. Dette vil bevare den trykte versjonens forrang, men samtidig gjøre dette til et zine der også de som er forhindret fra å dukke opp på Stortorvets Gjæstgiveri får anledning til å holde seg orientert. Bladet er mitt personlige organ, og er preget av det som faller meg inn når jeg setter meg ned foran tastaturet. Fortsatt bestreber jeg meg på et visst umiddelbart "skrivemaskin-inntrykk", bl.a. ved å prøve å gjennomtenke setninger før de kommer ned på siden, men sjelden gå tilbake og revidere noe fullstendig. Av samme grunn har jeg beholdt Courier som standardfont, selv om det også kommer inn andre fonter i noen sammenhenger.

Særlig vil en annen font [Times i de fleste browsere -red] være aktuell i de tilfellene der spaltene mine får besøk av den vesle trykkfeilsdjevelen Svertulf Incompatibilis (Hei, boss!) som pleier å ytre seg i kursiv, mens jeg svarer tilbake i standard skrifttyper (og alltid i parentes, selvsagt). Svertulf har nok fått dårligere levekår nå i det siste, ettersom jeg har tatt i bruk stadig sterkere retteprogrammer for å få has på ham gjennomføre en liten holdningsjustering hos den vesle skapningen. Dessverre er det ikke bare undertegnede som tror fullt og fast på at eksorsismer av lett forklarlige årsaker ikke kan gjennomføres ved hjelp av Microsoft-progamvare... Ellers finner man jo også i dette avsnittet et eksempel på et annet typografisk / stilistisk virkemiddel som jeg bruker en del: Overstrykning. Det eneste jeg beklager er at moderne systemer for tekstbehandling ikke så lett lar meg gjennomføre den klassiske strykningsvarianten med /////// oppå den "feilaktige" biten; en svakhet som muligens kan korrigeres med bedre software? [Trodde det var for å slippe sånt at man gikk over til tekstbehandling? -red]

Uansett vil jeg i hvert fall få ønske alle nye lesere velkommen til KRETSEN; som nyetablert på Nettet vil jeg nok kunne begynne å motta mail fra dere allerede om kort tid. Inntil da kan man jo kontakte meg på min vanlige snail-mail-adresse,
Tuengen Allé 10, 0374 OSLO,
eller på telefon 22 14 41 63 (privat), 22 79 60 00 (jobb) eller 92 08 13 65 (mobil). Med alle mulige og umulige hilsener,

- Johannes H. Berg

"Første tirsdag i måneden"

Fra Kretsen nr. 75:
Oslo, sent i januar 1998

Flesteparten av dere som leser dette vil vel være kjent med at science fiction-interesserte i Oslo-området gjennom en årrekke har hatt uformelle, sosiale sammenkomster hver første tirsdag i måneden. Det er Stortorvets Gjæstgiveri (Grensen 1), kaféen i 1. etasje, som har tjent til samlingssted de siste syv-åtte årene. Til tross for en del misnøye med ølpriser, åpningstider etc. ser det nok ut til at vi kommer til å bli der inntil videre. Fordelene med lokalet er flere: På tirsdager er det (nesten) aldri noe musikk der, de lar folk sitte så lenge det er noen blant dem som kjøper litegrann, og det er en grei uteservering om sommeren.

Vi begynner vanligvis rundt kl. 1800, selv om det står enhver fritt å dukke opp (langt) senere. Disse sammenkomstene er helt uten noe bestemt program eller andre faste innslag. Noen mennesker bruker dem til å distribuere fanziner, brosjyrer, løpesedler eller møteinnkallelser på, mens andre bare kommer for å prate med likesinnede. Mange har oppfattet dem som en slags "Aniara-møter", men dette er helt feil. Det står overhodet ikke noen organisasjon bak disse treffene, og vi har ikke noe formelt apparat av noe slag. Det nærmeste til noe slikt måtte da være fanzinet KRETSEN, som undertegnede har hatt æren av å publisere til disse sammenkomstene hver 1. tirsdag siden desember 1991. Her blir av og til saker av felles interesse drøftet, evt. foreslått diskutert av de fremmøtte. Men det hele er ellers svært lite strukturert.

Når vi nå sender ut informasjon direkte til en del interesserte igjen for å minne om disse treffene (det har vi faktisk ikke gjort i eget skriv på en fem-seks år) så er det fordi oppslutningen viste en betenkelig nedadgående tendens i 1997. På enkelte av sammenkomstene var det færre enn ti stykker til stede, noe som er temmelig dårlig til oss å være. Rekorden er ca. 40, men det var helt tilbake i 1993, og snittet har nok ligget rundt 15 stykker de siste tre-fire årene. Uansett, det er jo kvaliteten som teller, tenkte vi, så variasjoner i antallet har vi ikke bekymret oss så mye for. Det som mer er leit, er om folk man gjerne vil treffe uteblir, ikke bare en enkelt tirsdag, men i måneds- eller årevis. Det får være greit om man ikke rekker hver eneste gang, men vi vil beklage om etablerte, trivelige fans helt slutter å dukke opp.

I 1997 var det altså en så markant svikt i oppmøtet at vi finner grunn til å gjøre noe. Den aller første "1. tirsdag" i 1998, januar-treffet vårt, fikk jo en aldeles utmerket oppslutning, med 25 til stede, så vi skal ikke se bort fra at den tidligere nedgangen bare har vært midlertidig. Likevel vil vi gjerne ha nettopp deg (for å sitere Det Beste) til stede ved flest mulig tirsdagstreff i år, og sender derfor denne vesle påminnelsen.

Det kan selvsagt være så mange grunner til at man unnlater å møte opp: For mye annet å gjøre, dårlig hukommelse, manglende entusiasme overfor formatet, etc. Og vi ønsker jo slett ikke at noen skal føle dette som noen tyngende forpliktelse heller. For undertegnedes egen del vil jeg si at bortsett fra en del stressing i forbindelse med KRETSEN, synes jeg alltid at tirsdagene har fungert bra som sosial sammenkomst. Mange fans man ikke ser på Aniara-møter eller i andre organiserte sammenhenger, dukker opp på Stortorvets Gjæstgiveri en gang iblant. Vi tror at nye interesserte også lett kan integreres i miljøet gjennom slike treff, selv om det sikkert er delte meninger om hvor godt dette har virket. Og er du en veteran som ikke vært der på en stund, kan det kanskje være på tide å prøve igjen? Uansett vi vil svært gjerne ha med flest mulig på våre evenementer fremover: De neste "1. tirsdag"-datoene er 3/2, 3/3, 7/4, 5/5 og 2/6. Prøv å huske på en av dem, da vel!

Med vervende hilsen,

- Johannes H. Berg