Index forening Fandom.no Fandom.no

Navn Aniara
Oslo-studentenes Science Fiction-forening
Dato En gang i måneden i semestrene
Studentersamfundet Chateau Neuf, Oslo
Adresse Postboks 38, Blindern
0313 Oslo
Epost aniara@fandom.no
Kontakt Per Chr. Jørgensen
Kontonr. 0532 22 84073
Medlemskap Kr.100,- i året (alt. 50,- i semesteret)
Info ANIARA er studentenes science fiction-forening ved Universitetet i Oslo. Alle med interesse for fantastisk litteratur (science fiction og beslektede områder som fantasy og skrekk) samt det fantastiske i andre media -- film, TV, bildende kunst etc. -- kan bli medlem. Aniara er for tiden en aktiv studentklubb, med omlag 100 medlemmer og et bredt spekter med aktiviteter. Vi prøver å skape et miljø for alle science fiction-interesserte studenter ved UiO og andre fans i Oslo-området.

Først og fremst arrangerer vi møter (ca. en gang i måneden i semestrene) på Studentersamfundet Chateau Neuf. I tillegg gir vi ut tidsskriftet Algernon. Medlemmene får dessuten tilsendt medlemsbladet/nyhetsskrivet Nytt fra Aniara, som inneholder møteinnkallelser og annen viktig intern info. Ellers er vi med på det meste av det som pleier å bli avholdt av science fiction-kongresser her til lands: I år braker det 2.-5. august løs med Multicon, Shadowcon 6 og Intercon 2001 under samme tak (Helga Engs hus, Blindern). Vi har også mer uformelle, sosiale opplegg, først og fremst en omfattende semestersluttfest i desember/juni. Nye folk blir kontaktet, og møter annonseres, gjennom oppslag og stands, kontordrift på Studentersamfundet, samt noen plakater andre steder.

På programmet under møtene står oftest foredrag eller andre former for informasjon/underholdning: Filmfremvisning, debatt, auksjon, video, opplesning, diskusjonsgrupper etc. Det er ofte flere, varierte programinnslag på hvert møte, og selvsagt er ikke minst det å kunne treffe andre sf-interesserte, diskutere med dem i pauser etc. av stor verdi for mange i seg selv. Vi har som regel også en eller annen form for nachspiel, kafe/restaurantbesøk eller hjemmebesøk, etter møtene. Ellers har mange av våre medlemmer det med å dukke opp på de «uavhengige» sf-treffene på Stortorvets Gjæstgiveri, hver første tirsdag i måneden.

Aniara har vært med på Studentersamfundet Chateau Neuf (Slemdalsveien 7) som samfundsforening siden reorganiseringen i 1999. Vi har der hatt adgang til og benyttet oss av kontorfasiliteter og møtelokaler. På Chateau Neuf vil vi også snart kunne stille foreningens etterhvert ganske omfangsrike bibliotek til rådighet for foreningens medlemmer.

Informasjon om foreningens forskjellige aktiviteter går via Nytt fra Aniara, mens Algernon er et generelt tidsskrift om science fiction og tilknyttede kulturområder. Abonnement på Algernon inngår som en del av Aniara-medlemskapet, som koster kr. 100.-. For det får man fri adgang til møtene, Nytt fra Aniara, samt Algernon. Slett ikke dyrt, sammenlignet med det meste andre i våre dager.


Aniara - (Oslo-)Studentenes Science Fiction-Forening - har i vårsemesteret 2001 igjen følgende møter:
fredag 11/5 (medlemsmøte, Biblioteket, Cnateau Neuf)
fredag 8/6 (Bokauksjon, Lillesalen, Chateau Neuf)
tidspunkt for semestersluttfest annonseres senere
Vi anbefaler alle interesserte å melde seg inn og dermed motta Nytt fra Aniara. I tillegg svarer styret selvsagt på post. Vi benytter oss også av forskjellige e-postlister, kontakt oss for mer informasjon. Til sist vil vi gjerne nevne at alle medlemmer er hjertelig velkommen en tur innom vårt kontor i 4. etasje i kontorfløyen på Chateau Neuf (tlf. 22 84 45 64) - vi har ikke satt opp faste tider dette semesteret, så kontakt oss på forhånd.

Sist oppdatert 1220.1756