NORCON:1999

6.-8. august 1999 - Helga Engs hus, Blindern, Oslo

Les teksten til Fremskrittsrapport 2 nå!

Sjekk nylig den oppdaterte tidsplanen!

Brian Stableford som litterær æresgjest

Liste over medlemmer (oppdateres kontinuerlig)

Abonner på nyheter om Norcon:1999!
Oppgi din emailadresse her:

Velkommen

Det er alltid en glede å kunne innby til en science fiction-kongress i Norge. SF-kongressene gir folk med interesse for fantastisk litteratur, kunst, film osv. fra hele landet en unik mulighet til å treffe hverandre, høre mer om interessefeltet sitt, gå på spennende programposter og treffe andre med samme fritidsbeskjeftigelse sosialt - ja, i det hele tatt å utveksle kunnskap, meninger, erfar inger, håp og drømmer med like sinnede. Og det er ikke så mange som deler denne interessen på våre kanter, at man uten videre støter på noen å snakke om Tolkien, Asimov eller Star Wars med i lunsjpausen...

SF-kongressene eksisterer for de som er villige til å engasjere seg i dem. Det spiller ingen rolle om du har vært på samtlige fjorten tidligere Norcon'er, eller om dette er din første; alt som kreves for at du er en fullverdig kongressdeltager er at du vil melde deg på, dukke opp, og treffe og omgås andre med samme eller beslektede interesser. Vi som arrangerer det hele setter ikke andre rammer enn de som utgjøres av de programpostene vi avholder. Snakk med andre, still spørsmål på programposter - ja, meld deg gjerne frivillig til å hjelpe med et eller annet, så får du mer ut av NORCON!

Et naturlig tema for den siste norske sf-kongressen i et år med "19" foran er jo hele det 20. århundre. Uansett om man er uenige om når det nye årtusenet burde regnes å starte, så er dette en utmerket anledning til å gjennomgå hele vårt omtumlede århundre i en science fiction-sammenheng. Genren vår er på mange måter et typisk barn av vår (post)moderne tid, og forandrer seg stadig; vi mener det er bryet verdt å stanse opp og ta et lite overblikk en gang i blant.

De siste ti-femten årene har det skjedd en rivende mediautvikling, og de siste tre årene har vi i Norge fått føling med en av konsekvensene av dette: Det har oppstått en egen media-fandom - først og fremst vendt mot film og TV. Vi har valgt å satse på det "konvensjonelle" sf-begrepet, der litteraturen kommer først. Men vi er i høyeste grad interessert i å føre en debatt rundt dette: Det blir både et omfattende mediaprogram, prinsipielt orienterte diskusjoner, og ikke minst nok av uformelle kontaktflater.

Vi kaller selvsagt ikke en kongress for NORCON:1999 uten å ha et bevisst forhold til både media og litteratur. Nå har vi ikke akkurat tenkt å invitere Martin Landau som æresgjest, men man kan også vente seg en del innslag med umiddelbar relevans til Månebase Alfa. Og dessuten vil vi få fokusere på noe som later til å bli glemt av og til, når man diskuterer fantastisk litteratur vs. film og TV-serier: Det er tross alt mange av de samme menneskene som er opptatt av begge deler. Vi bør være opptatt av god science fiction og fantasy, uansett medium. Så kan vi heller være mer eller mindre uenige om hva som er bra nok.

- Johannes H. Berg
komiteleder

Program

Dette er en oversikt over de viktigste programinnslagene våre, slik de ser ut noen uker før kongressen:

Hovedspor

Sidespor

I tillegg til de seriøse programpostene har vi også flere innslag av mer løssluppen karakter. Her vil våre fanniske æresgjester Johan Schimanski og Egil Stenseth bidra med både med nye betraktninger og mimring fra 80-tallets fandom.

Brian Stableford

Norcons utenlandske æresgjest Brian Stableford er en av veteranene blant engelske sf-forfattere. Selv om han knapt har rundet de femti, er det 34 år siden han fikk sin første sf-novelle på trykk. Forfatterskapet er preget av Stablefords faglige bakgrunn innen biologi og sosiologi, og av hans brede kjennskap til sjangeren han skriver i.

I tillegg til å skrive skjønnlitteratur er nemlig Stableford en ledende sf-kritiker. Han har utgitt flere interessante verk spesielt om tidlig engelsk og fransk fantastisk litteratur, i tillegg til faglige artikler i en rekke magasiner og tidsskrifter. I de senere årene har han spesielt vært knyttet til det engelske sf-magasinet Interzone og til tidsskriftet Foundation.

Stablefords tidlige bøker er intelligente og ofte småkyniske, men kanskje litt uengasjerende romoperapregede serier med biologiske overtoner. Det er først etter å ha holdt på noen år at han begynte å skrive verk som ble lagt noe særlig merke til, som Man in a Cage (1975), The Mind-Riders (1976) og ikke minst The Walking Shadow fra 1979.

På 1980-tallet tok Stableford seg fri fra skjønnlitteratur i noen år for å konsentrere seg om fagforfatterskapet og en undervisningsstilling i sosiologi ved University of Reading. Fra 1988 har han imidlertid vært forfatter på heltid, og det er da også i de siste ti årene at han har utgitt de bøkene som etter hvert har gjort ham kjent. Den første av disse var The Empire of Fear (1988), en storslått og fengende alternativ verden-fortelling fra England i renessansen der et adelskap av vampyrer bokstavelig talt suger blodet av det undertrykte folket. Dette ble fulgt opp av The Werewolves of London (1990) og fortsettelsene The Angel of Pain (1993) og The Carnival of Destruction (1994).

I de senere årene har Stableford gjort stadig dristigere fordypninger i genteknologiens muligeheter og konsekvenser, kanskje med Inherit the Earth (1998) som et foreløpig høydepunkt. Kombinert med en stor mengde ofte lekne noveller fra det seneste tiåret, har Stableford etter hvert etablert seg som en seriøs og høyst leselig forfatter med solid bakgrunn innen en rekke av de mest interessante områdene innen sf.

Han er også en populær og omgjengelig kongressdeltager (bl.a. som vanlig medlem på Intercon’89!) som vil ha mye å bidra med på Norcon.

Påmelding

Innen Norge

Medlemsavgift for alle dager er som følger:

T.o.m. 30/4: kr. 180,-
1/5-31/7: kr. 250,-

Bankett: kr. 160,-

Etter 31. juli selges kun medlemskap ved døren, hvilket blir enda dyrere. Dog vil det være mulig å kjøpe dagsbilletter.

Forhåndsbetaling sendes til:

konto 6094.05.58142
NORCON:1999
v/Per Chr. Jørgensen
Kirkeåsvn. 5 B
1178 OSLO

NB! Pga. lang behandlingstid av blanketten må du i tillegg gi oss separat beskjed om påmelding på en av følgende måter:

Vi ha beskjed på forhånd om du ønsker noe av følgende:

Allerede påmeldte får tilsendt registreringsskjema.

Utlandet:

Skandinaver bosatt utenfor Norge kan melde seg på ved å sende et brev med navn, adresse og telefonnr (eller fylle ut innbetalingskortet og sende det i konvolutt) til adressen over. Avgiften beregnes etter gjeldende dato, og betales i døren ved oppmøte.

For ikke-skandinaver gjelder egne priser, se seksjonen med engelsk tekst.

Praktisk

Lokaler

Kongressen arrangeres i Helga Engs hus på Universitetet på Blindern (se kart nedenfor). I lokalet er det kantine med matserving, samt flere butikker/kiosker i nærheten.

For de som ikke er redd for å eksponere den oppvoksende generasjon for norske fans, vil vi forsøke å legge forholdene til rette for at man kan ta med seg småbarna.

Åpningstider er foreløpig som følger:

Fredag: 16-01, lørdag: 11-01, søndag: 11-18.

Transport

Det enkleste er å ta t-banens rute 4 (Blindern) eller 5 (Sognsvann) til Blindern stasjon, og følge Blindernveien forbi 7-Eleven opp bakken og til høyre i krysset. Alternativt kan man ta trikk nr 17/18 (Rikshospitalet) fra sentrum (Brugata, Stortorget) til Blindern holdeplass.

Med bil kommer man seg lett til Blindern fra Majorstua eller Ullevål Stadion (ringveien).

Kontakt oss

Norcons postadresse er:

NORCON:1999
Postboks 121 Vinderen
0319 OSLO

Oppdatert info finner man til enhver tid på våre websider

www.fandom.no/norcon

Du kan også kontakte oss via epost:

norcon-komite@fandom.no

 

Komiteen
Johannes H. Berg Admin
(mobil)
(jobb)
22144163
92081365
22796000
Rolf Andersen Program 22198102
Øivind B. Armann Program 22684972
Jørn Uno Myrvoll Film 22676830
Per Chr. Jørgensen Kasserer 90780710
Geir Aalberg PR 22679951
Herman Ellingsen Teknisk 22672914

English info

This Norwegian science fiction convention is one of a (fairly) regular series - the fifteenth since 1975. It is the Norwegian national convention (as far as we have one); everybody who is anybody on the Norwegian sf scene, both fan and pro, do their best to appear.

We have always aimed at attracting foreign visitors, and have had substantial international participation for more than ten years (ever since INTERCON 87, the seventh NORCON). Norway's friendly fannish atmosphere, exotic reputation as a holiday spot, interesting selection of con guests and our varied, un pretentious programming of the NORCONs have led to a considerable number of repeat visits - but we want more of you to come!

Our convention will try to present an overview of fantastic literature, film etc. throughout our tumultous, scientifictional 20th century. This is of course an impos sible task, but we hope it to be a glorious (rather than a dismal) failure... We are after all on the threshold of a new millennium, and a science fiction convention should definitely pay attention to issues such as:

All these are examples of programme themes that are being developed. How much of this will be in English will depend on the extent of foreign attendance. But regardless of this, all the other activities relating to a NORCON, fannish, social and touristical, should make a visit to Oslo this August something special. We intend to provide free private accomodation to all fans who require this, as well as low-priced (in Norwegian terms) food and drink.

Membership

Non-scandinavians may attend the convention at a special rate of NOK 150.- (about $20 or £12), by registering via post or email no later than July 31st. Send your name, address and telephone number to the address below. The membership fee is payable at the registration desk.

For more information, check out our web site at www.fandom.no/norcon.You may also write to us at the following address:

NORCON:1999
Postboks 121 Vinderen
N-0319 OSLO NORWAY

or email us at norcon@fandom.no.

Should you be reading this at a convention, there may be a friendly Norwegian (who might have handed this flyer to you) within reach - such persons will probably be delighted to explain further...