I VEKTENS TEGN

LITT AV HVERT AKTUELT

Det blir ikke rare plassen til fanniske aktiviteter denne gang, men jeg må jo få nevne at en god del av oss har tenkt oss på tur til den svenske kongressen "En bättre Konfekt '98" (ikke spør!) i Uppsala om et par uker. Bilen Herman har tenkt å kjøre bortover er nok sannsynligvis full, men det finnes andre transportalternativer. Dessuten er det slett ikke umulig at en del av de mer spillfrelste drar på tur til Hexcon i Trondheim ved månedsslutt, hva enten det nå blir med bil, buss eller tog.

Inntil videre er den eneste lokale aktiviteten undertegnede står som hovedansvarlig for i Oslo i oktober rent museal: Ta kontakt om dere ønsker omvisning på Tyskland-Skandinavia-utstillingen lørdag 24. (fremmøte kl. 1415 - omvisningen går 1430-1600); jeg disponerer nok også noen fribilletter! Skal ikke repetere hvor svær & flott denne utstillingen er, men minner om at den ble omtalt i siste KRETS.

I en mer personlig sammenheng kan jeg jo nevne at Nasjonalismeprosjektet nå er kommet ut med sin oppsummerende antologi Jakten på det norske, der selvsagt både Øystein Sørensen og andre kapasiteter er representert, og faktisk også undertegnede med en liten artikkel om "Det norske flagget av 1821". Dessuten er altså (som dere neppe har unnlatt å legge merke til) Katharine Kerr-bok nr. 3 oversatt av undertegnede nå kommet ut.

film & media

Ja, nå har altså høstens stooore filmopplevelse hatt premiere - men ikke har jeg rukket å få sett Godzilla ennå… Etter det jeg har hørt, er dette en øgle som i likhet med andre gamle dinosaurer definitivt er i slekt med fuglene - nærmere bestemt kalkunen - men det er nok mulig at man kommer til å se filmen uansett. Noen av oss er usvikelig tro mot genrefilm, selv om denne later til å være en bekreftelse på det man trygt kan si virker som en krapt synkende kurve for Roland Emmerich & co (Stargate-Independence Day-Godzilla…?) Den eneste (litt) genre-relevante kinogåing undertegnede har prestert er faktisk en første tur på Oslos nye severdighet, IMAX-kinoen på Aker Brygge; Everest er nå unnagjort, meget tilfredsstillende, synes jeg. Denne Imax-varianten var minst like spektakulær som de typene jeg har sett i utlandet, og Terje Kristiansen et al. later jo til å ha et høyt ambisjonsnivå. Bare ren uflaks hindret meg i å gå og se på den nye 3D-filmen de hadde premiere på nylig, New York (min far hadde fått fribilletter til førpremieren, siden han ikke bare er bystyrerepresentant, men for sikkerhets skyld sitter i Kulturkomiteen - da var jeg imidlertid allerede ført opp som innleder på siste Arthedain-møte). Men jeg hørte noen rykter om at en gjeng B5-folk skulle se den, så kanskje Inge C. kan fortelle litt om hvordan det virket? Foreldrene mine var veldig fornøyd, men det var første gang de var på en Imax-forestilling i det hele tatt, så vidt jeg vet. Og det formatet virker alltid litt overveldende med det samme.

Nr. 10, 7. årgang (1998) Tirsdag 6. oktober (helt nr. 83)

Indeks | Forrige nr. | Opplag:

TEMPUS FUGIT
og alt det der

Nå har jeg temmelig begrenset med tid for å ferdiggjøre inneværende nummer igjen; nok en gang har tekniske komplikasjoner ved en LIBRI SECLUSI-frist kombinert med nært forestående Aniara-møte gjort det mer komplisert enn høyst nødvendig å få ut KRETSEN. Jeg flommer heller ikke over av stoff akkurat nå, men det er mulig jeg tar med et par artige innslag med relevans til stadig aktuelle emner som Dyrekretsen og årtusenskiftet.
Det man tar for seg i et nr. av KRETSEN er jo svært ofte ting som har med aktuelle begivenheter eller årets forløp å gjøre; dette er helt naturlig og rimelig med et blad som kommer hver måned, og der man i stor grad følger med på ting som skjer. Men samtidig kan man jo av og til ønske seg litt distanse, litt mindre umiddelbarhet, over det man skriver. For egen del har jeg forsøkt å oppnå dette i fanzinesammenheng gjennom diverse andre publikasjoner, men de færreste av dem har oppnådd den regularitet som ligger i KRETSENs natur. Dermed blir det gjerne kommentarer til noe dagsaktuelt, og ikke de helt store, prinsipielle drøftingene, i disse spalter.

Selvsagt har vi også tatt for oss litt mer langsiktige saker & ting her; dette er jo tross alt et blad for sffandom (men det er vel typisk at den eneste debatten om hva man legger i det begrepet for tiden, føres i spaltene til LIBRI SECLUSI, som sikkert en del av KRETSENs lesere knapt vet hva er for noe engang...). Jeg (og leserne?) er derfor opptatt av slike ting som fremtiden, teknologisk utvikling osv. Men den utvilsomme utvikling som vår egen genre, rammen rundt vår egen vesle hobby, gjennomgår, den er det vel ikke alltid like lett å gripe tak i fra måned til måned.

Oversikts og prinsippartikler er ikke akkurat noe som florerer i fandom ellers heller; jeg håper å kunne komme med mer til både ALGERNON og andre ziner på nettopp den sektoren, og skal nå gjøre mitt aller beste som gjesteredaktør for det forestående nummeret. HUSK å ta kontakt med undertegnede, Cirstyn, Rolf eller Bjørn Tore Sund om dere skulle ha et eller annet på lur. Visse forsinkelser har inntrådt ut over den offisielle deadline for noen uker siden, men vi venter neppe særlig lenge på nye bidrag nå! Men med alle mulige andre skriveoppdrag, er jeg jo slett ikke sikker på hvor mye jeg kan yte av lengre saker & ting - og det skjer jo noe nytt hele tiden.

Dette ble jeg ettertrykkelig minnet på ved en kjapp gjennomgåelse av et gammelt manus her om dagen. Øystein Sørensen og undertegnede skrev i 198283 en bok om sf, som dessverre aldri kom på trykk; det var kanskje det tidspunkt i norsk sfhistorie hvor norske forlag var minst interessert. Denne gamle teksten kunne nok ha vært aktuell for relansering nå på 90tallet (frem mot år 2000 og alt det der), men i så fall burde den oppdateres. Men jeg fant ut at dette ville blitt noe mer tidkrevende enn jeg hadde tenkt: På bare en drøyt femten års tid har det skjedd veldig mye innen den fantastiske litteraturen (cyberpunk! say no more...) - og en revisjon ville nok blitt en enda større oppgave enn jeg hadde forestilt meg på forhånd.

Så det er nok langt fra sikkert at det blir noen slik bok fra undertegnede og hr. Sørensen, selv om det kanskje nå frem til årtusenskiftet er et bedre publikasjonsmessig klima for noe slikt enn på lenge. Vel så relevant er det jo at mange av de fenomenene vi skildrer i dette manuset, de personene, gruppene, bevegelsene og organisasjonene vi forteller om (og det de driver med), enten er blitt lagt om, har dødd, er blitt omstrukturert/nedlagt, eller på andre måter ikke lenger er som de var tidlig på 80-tallet.

Selvsagt en helt normal historisk utvikling, ikke noe å forbauses over - men av og til med litt triste konsekvenser. Ganske nylig fikk jeg for eksempel vite at den gamle sf-eksperten fra Bergen, Arne S. Tangvall, er gått bort for noen måneder siden, i en alder av 73 åt. På boksiden var Tangvall en av de virkelige kjennerne her til lands. Hans spalter i det opprinnelige DRIFTGLASS om "SF fra A-Z" var en bibliografisk gullgruve for nye fans dengangen, og da man etter hvert støtte på ham ved diverse kongresser etc. var han alltid en meget hyggelig kar å være sammen med.

Det går såpass lang tid mellom hver gang man er i kontakt med gamle fans, at slikt frafall selvsagt må påregnes av og til: Dette er langt fra det første dødsfallet i norsk "70-talls" fandom, selv om de fleste som var aktive den gang nok har en del år igjen til pensjonsalderen. (Tja, boss, begynner du å få betenkeligheter med denne tvilsomme hobbyen din? Nå, Svertulf, du dukker opp igjen! Skulle tro du var laget av viskelær… Øh, neida, boss, men jeg har en fetter som Takk, 'ulfen, det holder. Ja, det får i det hele tatt være nok. Jeg gir inntil videre opp forsøkene på å få eksorsert, utradert eller flekkfjernet deg, og så holder du opp med å plage meg mer enn en gang pr. nummer. Deal? Greit, boss.) <lyden av et noe klissent håndtrykk>

Vi får håpe det blir færre anledninger til å filosofere over alle tings forgjengelighet i KRETSene fremover. For egen del håper jeg dessuten det skal bli bedre tid (og mer stoff!) til neste nummer.

- Johannes H. Berg

Redigert for Internett av secret master@fandom.no

SAKER & TING som skjer i oktober 1998

Fredag 9.: Aniara-møte: BABYLON 5 - HVA NÅ? (MA12)
Fredag 16. -
søndag 18.: SF-kongress i Uppsala ("En bättre konfekt '98")
Onsdag 21.: Ares (Bjølsen) har sin årlige Generalforsamling.
Lørdag 24.: JHB holder "fannisk" omvisning i Tyskland & Skandinavia-
Utstillingen på Folkemuseet (begynner 1430). Kontakt ham
om du vil være med (noen fribilletter finnes).
Torsdag 29.: Arthedain-møte: TROLL (PAM 489)
Fredag 30. -
søndag 1/11: HEXCON - spillkongress i Trondheim

NESTE 1. TIRSDAG ER 3. NOVEMBER