I JOMFRUENS TEGN

LITT AV HVERT AKTUELT

Nå er det stadig ting i emning, og jeg har skrevet en separat reisebeskrivelse fra Worldcon-turen min, så jeg skal ikke kaste bort plassen med mer instant nostalgi her. Et betydelig mer utførlig referat blir det plass til i ALGERNON 40, der undertegnede har fått den store ære å være gjesteredaktør. Det betyr jo også at jeg har et visst ansvar for stofftilgangen, utover det jeg skriver selv, og jeg vil på det sterkeste oppfordre de av dere med skribentambisjoner om å kontakte meg. Deadline er 15/9.

Ellers er det jo verdt å merke seg at både Shadowcon- og Arcon-komitéene skal konstitueres i løpet av kommende måned; sistnevnte via sine vanlige, oligarkiske forhandlinger, men førstnevnte som følge av et åpent og (relativt) demokratisk allmøte - se kalenderoppføring. Det ranger-partyet som undertegnede hadde æren av å bake pizza for sist lørdag, var på mange måter en meget vellykket, lovende tilstelning, ikke minst fordi de som hadde jobbet, fortsatt var så "tent" på oppgaven at de diskuterte gode & dårlige sider ved Shadowcon både lenge og entusiastisk. Måtte bare riktig mange av dem dukke opp på allmøtet også!

For egen del må jeg forresten få lov til å nevne følgende: Jeg har nå igjen blitt engasjert av Folkemuseet for å holde noen omvisninger, denne gang i den nye, store utstillingen "Tyskland og Skandinavia", som varer ut oktober. Jeg kommer bl.a. til å være der i helgene 5-6/9, 12-13/9 og 26-27/9, kl. 13 på lørdagene og 13 + 15 på søndagene.

Dette er en riktig flott utstilling, mye større enn "Jakten på det norske", som jeg viste rundt i for en del av dere i januar. Temaet er de kulturelle, vitenskapelige og andre forbindelsene mellom Tyskland og Norge / Danmark / Sverige, i opprinnelig versjon 1800-1914, men med Folkemuseets egen "Epilog" ført helt frem til vår egen tid. Det siste sier vel en god del i seg selv om det noe særegne forholdet mellom Norge og Tyskland, selv så mange år etter 2. Verdenskrig.

(At det så er et enda mer betent forhold Danmark-Tyskland, blir kanskje aller best vist ved at det rett & slett ikke var mulig å finne noe visningssted for utstillingen i Danmark! Den har derimot vært på Deutsches Historisches Museum i Berlin og Nationalmuseet i Stockholm før den kom hit.)

Utstillingen er i stor grad preget av malerier og annen kunst, men inneholder også bl.a. slike mer særpregede godbiter som stolen Wilhelm II. satt i da han fikk telegram fra Berlin om å vende hjem fra sin siste norske fjordferie (den sto i Hans Dahls villa i Balestrand, og er nå trygt plassert på det flotte Kvikne Hotell der). Eller kanskje det finnes noen av våre mer militaristiske venner som aldri har tatt en ekte "Spandau" i øyesyn på kloss hold? Da har man muligheten nå! Kanskje det blir mulig å få til en tilsvarende, fannisk omvisning som ved "Jakten…", for eksempel en eller annen lørdag? Om interessen for nasjonalisme- og imperialisme-studier fortsatt er til stede, skal jeg se nærmere på det; ta kontakt, de av dere som kunne tenke dere noe slikt!

GID EG VAR I EIT VARMARE LAND (WORLDCON-TUR '98)

Det er vanskelig å gi noen kort kongressbeskrivelse fra en hel Worldcon - det har jeg jo lagt ut om både i det vide og det brede tidligere. La meg i første omgang nøye meg med å komme med noen få inntrykk, så kan interesserte lesere heller henvises til min store rapport i neste nr. av ALGERNON (#40). Årets sf-verdenskongress var gitt en fribytterisk visuell ramme, i & med at man hadde valgt det (muligens noe juvenile?) navnet BucConeer, og spilte stort på det piratiske element i forhåndsarbeidet, bidding osv. Desto mer påfallende var det egentlig at kongressens «Artist Guest of Honor» slett ikke var Don Maitz, den ene sf-kunstneren som i høy grad er kjent for piratkunsten sin - først og fremst gjennom de ikke helt genre-relevante illustrasjonene han har laget i så mange varianter for «Captain Morgan's Rum» etiketter og plakater, riktignok, men likevel. Misforstå meg rett, at Michael Whelan var GoH denne gang, var langt fra meg imot; tvert om er jeg vel en enda større beundrer av ham enn jeg er av Maitz. Ikke desto mindre - når det er snakk om sjørøvere i «vår» sammenheng, venter man seg jo nærmest sistnevnte!

Den helt store visuelle betydning fikk egentlig ikke det piratiske for årets kongress uansett. Selv om Baltimore er en gammel og berømt havneby, og gjerne betoner dette i all ytre markedsføring (jfr. det store turistfelle-prosjektet Harborplace, et forbilde for Aker Brygge!), så er det vel ikke alltid like nødvendig å kjøre på med et styr av kniplingskrager og tresnutede hatter som man ellers skulle tro bare New Orleans eller Kingston skulle kunne gjøre et rimelig krav på! Riktignok var con-plakaten og T-skjorten en glimrende utnyttelse av temaet (som muligens også kan være inspirert av pirat-tegneseriene i «Watchmen»?), men ellers var det langt fra noe sort overskudd av øyelapper, treben eller skulderpapegøyer å observere. Ja, sistnevnte dyreart var jo nesten fullstendig fraværende, og ble uansett visuelt overdøvet av de tallrike rosa flamingoene som Worldcon-bid'et for «Orlando i 2001» benyttet som blikkfang. (Dette bid'et tapte forøvrig for Philadelphia...)

Årets Worldcon var stor, men ikke kjempemessig (litt konflikterende anslag på 5000-5500 forelå ved avslutningen). Den gikk onsdag-søndag istedet for torsdag-mandag, hvilket ikke fikk så veldig store konsekvenser for de fleste innslag eller deltagere, bortsett fra at undertegnede ikke fikk fly bortover som ankom i tide, slik at både åpningsseremoni og forhåndssightseeing ikke ble noe av.

Det rent rituelle ble i det hele tatt forholdsvis dårlig ivaretatt denne gang, med flere praktiske og visuelle mangler både ved det seremonielle (f.eks. maskeraden) og filmprogram etc. Mye av driftsiden var dessuten underbemannet; blant de 8 funksjonærene som befant seg i registreringen da jeg dukket opp på torsdag, kom ikke mindre enn 5 fra Europa! DET er tross alt ikke vanlig under en amerikansk Worldcon. En trofast kongressperson som Larry van der Putte fikk jeg omtrent ikke sett i det hele tatt, fordi han jobbet så mye!

Ja, egentlig ble det noe begrenset tid til å se Baltimore, for den saks skyld; jeg er nå en av de som har vært i byen to ganger uten engang å få med seg akvariet, langt mindre The Museum of Science and Technology, der det faktisk ble arrangert Worldcon-innslag! I det minste fikk jeg denne gang sett meg om på Edgar Allan Poes gravsted…

I det hele tatt blir ikke «Bucky» (naturlig kortform...) en av de kongressene jeg kommer til å minnes med aller størst glede. Flere av programpostene var riktig nok interessante, men det er jo begrenset hvor mye man får med seg av dem. Også ConStellation, som var første & forrige gang verdenskongressen var i Baltimore (for 15 år siden) ble langt fra noen strålende suksess; faktisk den første Worldcon på svært lenge som gikk konk! Nå sier ryktene at også årets kongress kan ha gått med underskudd, men det får vi heller komme tilbake til senere.

Det ble i hvert fall en anledning til å treffe nye & gamle fans, ikke minst via et tradisjonelt, norsk roomparty, der det dukket opp både gamle kjente og mange, trivelige nye; en av dem, Elspeth Burgess fra Washington, gjorde vi virkelig sterkt inntrykk på, men det ville det føre for langt å gjøre rede for her. (Les den før nevnte omfattende rapporten i ALGERNON.)

Som ferie betraktet var det jo i det minste skikkelig sommer der borte, ca. 20 grader høyere snittemperatur enn den som rådet i Oslo da jeg dro (og da jeg vente hjem)! Av & til blir man fristet til å vurdere flytting av klimamamessige årsaker; hadde nå bare sf-bokhandel-tilbudet vært hva det var i 1980, så kanskje…

Nr. 9, 7. årgang (1998) Tirsdag 1. september (helt nr. 82)

Indeks | Forrige nr. | Opplag:

MER PLASS, BEDRE TIDER (?)

Nå er det jo så populært å klage over at verdensøkonomien er på vei utfor stupet - for ikke å snakke om mer lokale kriseforhold. De sistnevnte svekkelsessymptomer kan jo ha mer å gjøre med noe kaotiske politiske forhold enn med ekte krisesymptomer. Skjønt det virker noe tåpelig om norsk økonomi skulle være avhengig av statsminsterhelse og den slags ustabile variabler. Men siden økonomi i stor grad også dreier seg om tillit og psykologi, kan selvsagt hva som helst skje.

For min del ville jeg kanskje ha forsverget at jeg noen gang skulle ønske god helse og langt liv til Bondevik og regjeringen hans - uansett om den er den første med et (ex) Aniara-medlem som statsråd! Men en valutasituasjon der dollaren daler ned mot en fem-seks kroner, og pundet under ti, er jo isolert sett langt mer ønskelig for internasjonalt orienterte sf-fans enn de nåværende tilstander. Noen av oss husker faktisk Jimmy Carters presidentperiode med en viss glede nettopp av valutakursmessige årsaker. Men for øyeblikket ser det altså ut til at lav dollarkurs ikke er noe som følger automatisk av kaotiske demokratiske presidenter.

Så var det dette med at det er vanskelig å spå, og i særdeleshet om fremtiden, da. Jeg skal ikke påstå at jeg er noen økonomisk ekspert, akkurat, men i vår egen lille subkultur er det kanskje mindre grunn til å syte & klage enn i mange andre sammenhenger. Selvsagt er det surt for en del av oss at dollaren later til å være på god vei mot 9 kroner, og at evt. utenlandske kongressturer dermed blir fordyret eller vanskeliggjort. For ikke å snakke om hva dette vil få å si for bokprisene! Men dermed er det ikke sagt at en evt. norsk økonomisk nedtur, om den kommer, for eksempel vil ta knekken på den nyoppblomstring av norsk fandom som vi har sett en del symptomer på i det siste. Tvert imot er det mye som tyder på at science fiction, fantasy & beslektede emner trives ganske godt i økonomiske motgangstider. Kanskje trenger folk mer til virkelighetsflukt under en (((depresjon))) ((recesjon)) økonomisk nedtur, hva vet jeg. (Nå driver du og plystrer i mørket igjen, boss... Svertulf! Din vesle rakker!! Nå reklamerer jeg snart på den Pelican Roller Blancoen min!!! Så, så, boss. Tenk på blodtrykket. Det er jo slett ikke sikkert at den helsprø, tvilsomme litteraturen din er i ferd med å havne på Den Store Dynga! Og uansett har jeg nok opparbeidet immunitet mot den derre patetiske korrekturlakken din nå - vievann eller ikke vievann!! Det er bare tre ting som er sikre i denne verden: Han med ljåen, skattetrykket og at vi Nedenunder alltid klarer oss til en ny runde på Resirkuleringens evige hjul!!! Tja, det er kanskje ikke tilfeldig at det er en viss liten blekkladd av en gnom som anser seg selv som ekspert på resirkulering her… La meg forresten få prøve en ny exorsisme-løsning! Dette krever jo egentlig bare en liten, topologisk rekalibrering av utstyret!! <Lyden av en Pelican Blanco Roller Compact som lander med bredsiden først og et flatt "splatt" oppå en liten skapning av eskatologisk tvilsom karakter> Sånn, 'ulfen; beredt til resirk alltid er; den kommer når man minst den venter nær! Det er nok ingenting som er sikkert her i tilværelsen, nei!)

Det som i hvert fall virker temmelig sikkert er at situasjonen for SF-litteraturen stadig er i forandring. Ikke nødvendigvis til det verre, heller; mange av de tekniske nyvinningene de siste femten-tyve årene har jo for eksempel gjort det langt lettere å lage profesjonelt utseende trykksaker for en hvilken som helst amatør, noe ikke minst sf-fans har vært raskt ute med å benytte seg av. Resultatene ser man til og med i herværende organ, uten at jeg vil påstå at KRETSEN ser videre proff ut. Jeg er slett ingen uforbeholden tilhenger av forMac'ingen av typografibransjen, men fandom har jo alltid vært sterkt involvert i fanziner og småpresse-forlag, ikke minst, og da er det jo (som jeg har vært inne på tidligere i disse spalter) svært hyggelig at man kan benytte seg av virkemidler og grafisk design som man tidligere måtte ha et helt annet ressursgrunnlag for å kunne bruke. Se bare på materiellet som ble utarbeidet til årets Shadowcon. Det ser direkte helprofft ut, og bidro sikkert til å gjøre dette til Norges garantert største sf-con gjennom tidene (ca. 450-500 deltagere) - den forrige rekorden tilhørte INTERCON 89, med litt under 400 (selv om muligens Shadowcon 2 tangerte denne i fjor?).

Verdens omveltninger har ellers ført selv de kulturkonservative iblant oss ut på Nettet, der jeg for min del begynner å sette av mer tid for å kunne delta aktivt i diverse debatter og lister utover høsten. Ikke minst kan vi nå takket være en flott innsats fra koordinator Geir Aalberg igjen ha gleden av å kunne ønske velkommen til en komplett KRETSEN ONLINE under Fandom.no. For egen del skal jeg gjøre så godt jeg kan for å holde også mine elektroniske lesere oppdatert; bl.a. vil den ærede secret.master@fandom.no heretter få en HTML-redigerbar variant av tekstfilen til dette 'zinet meget raskt etter at det har nådd ut til -papirversjonens lesere. Forhåpentligvis kan vi også bidra til å komme med annet og variert stoff til det som bør være selve nøkkelsiden for norsk fandom. Mer om dette i neste KRETS; nå til noe annet (om enn beslektet).

En ting som tydeligvis er i forandring på sf-sektoren er bokhandel-tilbudet. Da undertegnede begynte å kjøpe SF-bøker på 70-tallet, hadde man det stort sett oversiktlig & greit - men svært dårlig - i Norge. Valget sto mellom Narvesen og Tanum / Cammermeyer, med visse ekstra tilførsler via Qvist på Drammensveien og Universitetsbokhandelen.

Da man kom ut i den store verden på kongresser osv., åpenbarte det seg helt nye muligheter. Ikke bare var de store bokhandlene i store, fremmedlandske byer ofte utstyrt med langt fetere SF-hyller enn selv Tanum, men det fantes også SF-spesialbokhandler: Dark They Were, and Golden-Eyed i London, Fantask i København, SF Shop i New York og A Change of Hobbit i Los Angeles, bare for å nevne noen få. De fleste av disse kunne man dessuten handle på postordre hos, så man var ikke avhengige av å tømme valutabeholdningen der og da. Forholdsvis raskt oppnådde man også kontakt med rene sf-postordre-sjapper, og særlig The F&SF Book Co. (a.k.a. Richard Witter) på Staten Island ble av stor betydning for Aniaras medlemmer gjennom mange år.

Og så var det bokstandsene i "Dealers' Room" (populært kalt "Huckster Room") på de store kongressene, da! Særlig Worldcon i Boston i 1980 (NorEasCon II) står fortsatt for meg som noe av en samlers eldorado, der nær sagt hva som helst av SF-trykksaker - bøker, magasiner, tegneserier og spill - kunne skaffes for en (takket være den lave dollarkursen) billig penge…

Årets USA-tur, til Worldcon i Baltimore og påfølgende par dager i New York, bragte med seg litt andre erfaringer. Ikke bare var "Huckster Room" på BucConeer nokså tynt: Det var temmelig dominert av sf-souvenir, smykke-, gimmick- og film/TV-relaterte salgsstands; det tilsvarende lokalet i L.A. for to år siden hadde jo vært noe bedre, men egentlig ikke påfallende annerledes i så måte. Trivia tar over fra bøker & blader. Men hva verre var: Den kanskje beste sf/fantasy-bokhandelen på hele Østkysten, SF Shop i Greenwich Village, var blitt borte på de årene som var gått siden jeg besøkte den sist!

Nå tror jeg nok kanskje at den bare hadde flyttet på seg og skiftet navn; det fantes et lignende navn i telefonkatalogen, med en adresse temmelig langt Downtown. Men 2½ døgn i New York ga ikke anledning til så lange shoppingrunder at jeg fikk verifisert det selv. Og selv om både Barnes & Noble, Coliseum Books og den lokale Forbidden Planet hadde litt av hvert å by på for en bokhungrig fan, så blir ikke Manhattan helt det samme uten SF Shop.

Nei, vi blir nok nødt til å intensivere våre bestrebelser på å få åpnet gamle (postordre)forbindelseslinjer igjen, det være seg via Aniara eller mer private initiativ. Ikke så å forstå at Avalon (og i særdeleshet Cathrine G.) ikke gjør en god jobb, men tross alt er det mye de aldri klarer å skaffe. Og de fleste andre butikker som selger utenlandske bøker i Oslo er jo snarere blitt dårligere enn bedre på de siste 20 årene (bare se på Narvesen!), og til dels virkelig drastisk dårligere (Qvist, Universitetsbokhandelen/Akademika). Noe må gjøres!

- Johannes H. Berg

Redigert for Internett av secret master@fandom.no


film & media

Det har ikke skjedd så skrekkelig mye på denne sektoren i det siste, bortsett fra opplagte, men mer fanniske begivenheter som Shadowcon 3, samt selvsagt min USA-tur (delvis omtalt annet sted i bladet). Den viktigste filmen jeg har fått sett av den grunn, er faktisk Dark City - som er såpass bra at det er en skam og en skandale at ikke Oslo SlimeKinematografer er villige til å vise den. Kommer den på Blindern Filmklubb eller andre steder, så forsøk å få den med dere! Heller ikke Armageddon, som jeg jo faktisk så før forrige KRETS, blir det særlig plass til å ta opp særlig inngående denne gangen. La meg bare nok en gang få anbefale til alle de av dere som har sett den eller Deep Impact: Prøv å få tak i When Worlds Collide, så vil dere nok få med dere at "jordens undergang gjennom kosmisk katastrofe"-filmer ikke er blitt så mye bedre på førti-femti år… Nå kommer jo straks Godzilla trampende, så da får vi vel få med oss den også. Kanskje det blir et "katastrofefilm super special" nummer av KRETSEN neste gang? Jeg tror egentlig ikke det. Derimot er jo nettopp den temmelig monstrøse nyheten sluppet om at Peter Jackson (han med Bad Taste, Heavenly Creatures og The Frighteners, vet dere) skal lage en ny The Lord of the Rings-dramatisering! I live-action-form! Som en trilogi! Med de opprinnelige titlene, formodentlig! Og det mannen selv skriver om saken på Nettet virker t.o.m. ganske vettugt! Her vil det utvilsomt bli «more to follow»: Følg med i KRETSEN og andre media!

SAKER & TING som skjer i september 1998

Fredag 4.: Kulturkveld hos Davidsens:
"Alternativverdener: Den amerikanske Borgerkrig"

Fredag 4.: Amazonegruppa på Blindern (v/sjefsamazon Gramstad):
Møte m/Ingar Knudtsen (H.Eng U31, fra kl. 1900)

Tirsdag 8.: Amazonegruppa på Blindern (v/sjefsamazon Gramstad):
Kvinner i krig (Møte med Erik Braathen, H.Eng U31, fra kl. 1900)

Fredag 11.: Aniara-møte (?)

Tirsdag 22.: Shadowcon-allmøte (seminarrom på Ullevål Stadion)

Torsdag 24.: Arthedain-møte (?)

(De to foreningene med (?) etter fordi vedkommende styrer/råd ennå ikke har hatt møte & satt opp program…)

NESTE 1. TIRSDAG ER 1. SEPTEMBER