I LØVENS TEGN

Denne spalten har jo dukket opp ganske sjelden i det siste, men jeg har ikke helt tenkt å gi slipp på den. Foreløpig nøyer jeg meg med å nevne noen aktuelle ting. Kanskje den enkeltstående mest gledelige nyheten i løpet av juli var at ALGERNON 39 kom – et utmerket nummer, som fortjener å bli lest! Og dessuten ikke minst at redaktøren har store planer om å få frem et nummer tidlig i høst; dermed begynner vi å komme ajour i forhold til den utlovede utgivelsestakten for Aniara-medlemmer også.

Som antydet i «Saker & ting»-spalten i dette nummeret, er den lokale aktiviteten for tiden ikke så veldig høy. Jeg skal ikke gå alt for mye i detalj om hypotetiske innslag, men vil få lov til å utdype kommende muligheter litt: Det er meningen å ha et Aniara-møte mot slutten av måneden eller aller først i september. Aktiviteten vår rundt semesterstart lider nok litt av at foreningen faktisk er nokså underbemannet: Formannen, Per Chr. Jørgensen, har pleid å være helt sentral i vår PR-innsats det siste året, og nå som han jobber med slikt på heltid for Samskipnaden, er han naturlig nok opptatt med deres greier til fagpåmeldingen osv.

Og selv skal jeg altså temmelig straks avgårde til Worldcon. Det er imidlertid meningen å intensivere egeninnsatsen straks jeg kommer tilbake; dessuten har Aniara store planer om egen kontortid/biblioteksutlån på Chateau Neuf, osv. Vi har allerede såvidt begynt å flytte inn på et felleskontro der nede. Nå kommer det vel info om dette i et NYTT FRA ANIARA i løpet av måneden – men jeg lover løpende oppdateringer i KRETSEN også!

SHADOWCON 3

kunne ha fortjent en lengre omtale her, men tiden tillater det dessverre ikke. La meg bare få konstatere at med 450+ deltagere ble dette definitivt den største sf-kongressen som har vært i Norge. Det er vanskelig å si hva deltagerne satte mest pris på - det omfattende og varierte visningsprogrammet (som stort sett gikk nokså prikkfritt), Norgespremieren på Dark City - eller den glimrende æresgjesten Patricia Tallman («Lyta Alexander» i BABYLON 5). Stort sett en meget solid suksess, ihvertfall.

Nr. 8, 7. årgang (1998) Tirsdag 4. august (helt nr. 81)

Indeks | Forrige nr. | Opplag:

KORTFORM

Inneværende nummer av KRETSEN kommer til å bli av de kortere jeg har laget det siste året. Sannsynligvis blir det ikke mer enn en side eller to. Nå begynte jeg jo med fire-siders nummer fordi det var så alt for mye stoff som hopet seg opp, ikke minst i form av gjenopptrykk fra ulike presseorganer, og fordi jeg fant ut at den positive utviklingen med hensyn til sf på film- og TV-fronten fortjente egen, utvidet omtale. Dette har vi stort sett holdt oss til det siste drøye halvåret. Men når tiden ikke strekker til får man gjøre ferdig det som er mulig.

Bladet lages i løpet av selve 1. tirsdag i august, dagen før jeg skal avsted på ferie til USA - som vanlig i form av en Worldcon-tur (denne gang til Baltimore og New York). Siden jeg også delvis har vært engasjert med å lage programposter og følge æresgjest for Shadowcon 3, så førte det omfattende aktivitetsspekteret til denne kongressen til at jeg var opptatt torsdag-mandag den siste uken. Å redigere og skrive KRETSEN er ikke gjort i en håndvending, så tilgjengelig stoff blir i stor grad bestemt av tilgjengelig tid. Dermed blir det forholdsvis lite for mine trofaste lesere å få med seg denne gangen. Den eneste trøst ved dette er at det til gjengjeld blir noe letter å sulte ut en viss liten typografisk demon som har hjemsøkt disse sidene så alt for lenge. (Det er ikke fullt så lett å bli kvitt meg, boss... Armen min begynner å bli sliten av å bruke korrekturlakk-rullen. Sukk!)

Nå er det slett ikke min tanke at KRETSEN skal krympes på permanent basis. Det er vel snarere meningen å utvide teksttilbudet hvis mulig, selv om fire sider vel inntil videre forblir en slags maksimal ramme for hvor mye jeg trykker hver gang. Men den praktiske arbeidsbelastningen min i høst vil jo være avgjørende for hvordan dette går...

Ellers vil jeg få benytte anledningen til å be om unnskyldning overfor de av dere som er ivrige Nettbrukere, og som evt. har savnet den utlovede månedlige oppdateringen av KRETSEN ONLINE på fandom.no. Det å love folk opplegg som ikke blir fulgt opp, er vel Internetts vanligste og mest graverende synd. Men skyld ikke på koordinator Geir Aalberg; han har gjort en kjempeinnsats for å få fandom.no opp og igang, og fortjener snarere ros enn ris. [Vel, det har vært flere årsaker til avbruddet - bla. tre cons (hvorav jeg har laget websider for to, og JHB har vært med å arrangere alle), ferier i hhv Portugal og USA, samt ikke minst problemer med å få oversendt tekster i spiselige formater i tide. Forhåpentligvis vil dette bedre seg med en mere automatisert produksjonsform, hvor webzinen ikke blir en attpåklatt til papirutgaven... -red]

I Internett-sammenheng later det jo nærmest til å være mer populært å kjefte på de gratis tilbudene enn å bidra til dem, noe jeg har liten forståelse for. Da får man heller ta ansvar selv, og gjøre det som må til for å ordne opp. Jeg regner med at de foregående numrene vil bli lagt inn temmelig snart, og at aktivitetsnivået i min sammenheng her helst skal øke en god del.

Det er mer og mer klart at Nettet må bli et viktig innslag i den fanniske veven av kommunikasjons- og samværsformer i fremtiden. Skal man holde kontakten lokalt, nasjonalt og over landegrensene, vil fornuftig bruk av WWW og tilliggende herligheter være essensielt. F.eks. er det all mulig grunn til å tro at Shadowcon 3 ikke ville ha blitt den suksessen den utvilsomt var uten PR og kommunikasjon via Nettet. Jeg regner med å kunne legge opp mye av den fanac jeg satser på videre, ut fra dette, og lover å komme sterkere tilbake også med KRETSEN nå til høsten!

- Johannes H. Berg

Redigert for Internett av secret master@fandom.no

SAKER & TING
som skjer i august 1998:

Utvidet sommerslapphet? Vi regner med at ARCON eller Shadowcon kommer til å ha et eller annet slags gopher/rangerparty i løpet av august, men dato er ennå ikke fastlagt. Den omfattende/utmattende con-sesongen som er i ferd med å avsluttes, ser ut til å ta tappet folk for krefter til nye initiativ. Det blir muligens et Aniara-møte 27. eller 28.

NESTE 1. TIRSDAG
ER 1. SEPTEMBER