I VÆRENS TEGN


SAKER & TING
som skjer i april 1998:

Torsdag 9. – mandag 13: EASTERCON (Manchester)

Onsdag 15.: ARES-introduksjon: NUCLEAR MYTHOS (J.E. Storebø)

Fredag 17.: ANIARA-møte: Kongresser (MA 12)

Torsdag 24.: ARTHEDAINs Tingmøte

NESTE 1. TIRSDAG ER 5. MAI

Nr. 4, 7. årgang (1998) Tirsdag 7. april (helt nr. 77)

Indeks | Forrige nr. | Opplag:

DET VANLIGE PÅSKESPETAKKELET

betyr som det har gjort de siste seks årene at undertegnede begir seg på tur til London og den tradisjonsrike britiske sf-nasjonalkongressen Eastercon (som denne gang finner sted i Manchester). Når så 1. tirsdag i april ligger i selve påskeuken, er det dessverre helt umulig for mag å være til stede — riktignok har jeg høye tanker om meg selv, men forskjellige "overnaturlige" egenskaper ala multi- eller omnipresens, teleportasjon, asynkron bevissthet eller fysisisk maniofesterende schizofreni (Hei, boss — likte den der siste… Å, hold kjeft, Svertulf – du tar visst aldri ferie!) har jeg jo faktisk aldri påstått å være i stand til. Nå har det latt seg gjøre å få ut KRETSEN ved en rekke slike anledninger tidligere, først og fremst takket være høystærede Per Chr. Jørgensen, som har lovet å stille opp denne gangen også. Men diverse omstendigheter før avreise gjør nok at dette sannsnyligvis ikke blir noe 4-siders nummer, snarere bare et "gammeldags" 2-siders.

Selv er jeg først tilbake i gamlelandet tirsdag 14., altså en uke etter at dere har mesket dere med Gjæstgiveriets meny av lekkerbiskener / blitt forjaget til Justisen av håpløse musikalske påfunn / har oppdaget at SG er påskestengt (stryk det som ikke passer). Litt mer seriøst sett er det selvsagt bare å beklage at sammenkomsten siste 1. Tirsdag ble både forstyrret og forflyttet på grunn av en konsert. Dette er nok dessverre en risiko vi tar når vi har valgt oss et sted som i den grad det er kjent for noe i det hele tatt (bortsett fra politiaksjoner rettet mot Stein Ikkevolden) er en jazz-café.

At de stort sett har latt være å følge opp med musikk på tirsdager, er nok mer et utslag av at musikk faktisk stort sett koster en del penger, og at det ikke er så lett å få fylt opp et lokale midt i uken, selv om man kan by på både det ene og det andre storbandet. Noen hensyntagen til våre interesser er det ikke noe grunn til å forvente seg, selv om vi har overlevd flere konkurser i Grensen 1 enn de aller fleste av de som arbeider i 1. etasje der… Men sett med våre øyne har slett ikke Gjæstgiveriet noen "carte blanche" m.h.t. musikk og andre plagsomme faktorer: Blir dette et vanlig problem på "våre" dager, får vi heller flytte. Justisen er for så vidt grei nok (og ølet er visstnok billigere der), selv om SG nå er såpass godt innarbeidet at det ville være synd å måtte oppgi stedet. Dessuten må man jo da finne frem til et brukelig alternativ. Men denne debatten har jo alltid ligget og lurket i KRETSENs spalter, og den vil nok først slå ut i full blomst når det er en viss interesse for det fra "stamgjestenes" side. M.a.o. avventer vi begivenhetenes gang på SG; blir det for ille der, så har vi inntil videre vedtatt at Justisen er fast reservested. Jeg regner bare med å ta dette opp igjen hvis det skjer noe av betydning for diskusjonen men det kan jo inkludere at noen sender inn sin mening til trykking i disse spalter.

Når det gjelder saker & ting som vi vanligvis tar opp i disse spalter været for eksempel, så kan jeg ikke si annet enn at mars-spril til nå har vært til dels riktig ille; jeg forventer egentlig at det skal bli litt bedre når jeg kommer til London, men for alt jeg vet kommer det jo bare til å regne der… Uansett bør jo denne "tilleggsvinteren" som nå har vart temmelig nøyaktig siden 1/3 være mer eller mindre omme når jeg vender tilbake (håper jeg). Hvor er klimaskiftet når vi virkelig trenger det?

(For egen del synes jeg faktisk at det er varmt nok her jeg er, boss!!! Nåda, småen, du kan vel ikke oppholde deg i de seksjonene Nedenunder som er hetere enn tenntemperaturen for papir, og ifølge den hellige Ray B. er jo det 451° fahrenheit. Altså… Å, ta den opplysningen med en solid dose natirumklorid, boss. For det første er alle VIKTIGE trykksaker her ned flammesikre, naturligvis (hvor tror du man gjør av all den asbesten som dere har vært teite nok til å røske ut av bygninger og andre steder de siste tyve årene?), og for det andre så tror jeg ikke at hr. Bradburys vitenskapelige kunnskapsnivå er noe du egentlig ønsker å påberope deg… For det tredje sitter en del av oss inne med visse slike — tja, "krefter" som du ofte kaller dem, som for eksempel kan gjøre papir fullt istand til å overleve, selv om det blir dyppet sammen med eiermannen sin i en pøl med kokende svovel ) Slutt på "Svertulfs Utgydelser" for denne gang, folkens? Kanskje den nær forestående kristne høytid faktisk til en viss grad har en vernende virkning mot de som er på hans side? Nææ, boss; du er bare styrt av et underbevisst og perverst behov for å stemme Kr.F…

Jeg er ihvertfall glad til over å kunne ha produsert et helt nummer av dette bladet uten at den derre ekle byråkratvennen din har funnet det for godt å manifestere seg; er det ikke glimrende å slippe å bli <slettet av fanzineombudet…>

Der kom han hæren døtte meg igjen! Og jeg som hadde skrevet opptil flere spalter til, bare om været hittil i april (3 dager!). Sukk. Men nå lakker & lir det uansett mot slutten av nummeret, selv om en del av de faste spaltene muligens kan komme til å falle ut denne gang. Det er som nevnt dessverre visse tidsbegrensninger inne i bildet når det gjelder å lage ferdig stoff til dette nr. av KRETSEN; vi kommer nok sterker tilbake neste gang...

- Johannes H. Berg

Redigert for Internett av secret master@fandom.no