I FISKENES TEGN

Vi håper at det skal bli plass til en del rundt dette med månedens begivenheter samt ting som nylig har skjedd, i KRETSene fremover. Ikke det at det vesle newsletteret her er spesielt egnet til smigrende forhåndsomtaler, tunge referater og lange reportasjer, men jeg finner faktisk selv at jeg etterhvert bruker gamle nummer til å slå etter rett som det er. Og evenementer som optimistisk står oppført for kommende måned i "SAKER & TING som skjer"-spalten kan jo en sjelden gang bli utsatt, avlyst eller komme til å handle om noe litt annet enn det hentydes til på forhånd. Dette siste var jo til dels TreXpo et godt eksempel på (se film & mediaspalten i dette nummer); vi vi jo gjerne gi en så korrekt dekning som mulig.

Nå var februar på mange måter litt stillere enn mange andre måneder i den fanniske kalenderen: Vi får vel skylde på OL i Nagano vi også, enten direkte, i visse fans' tilfelle, eller i det minste gjennom åndelige bi-virkninger...

Oppslutningen om TreXpo var vel omtrent som forventet, men til Ares' minifestival WinterCon 1 kom det temmelig få, i for-hold til det man kan finne plass til i Felleshuset. Dette siste tilfellet skyl-des nok kanskje også dårlig PR-innsats i sluttfasen; den be-gynte bra med bro-sjyre ála den som er gjengitt i siste KRETS, men glapp en del på oppløpssiden, for å bruke en aktuell metafor. Det var rett og slett ikke nok personer som drev arrangementet fremover til at de også hadde overskudd nok til å fly rundt å henge opp plakater og dele ut løpesedler før umiddelbart i startfasen av selve con’en. Uansett kom det ikke mer enn et tyvetall personer.

Én langt mer trist ting skjedde ihvertfall i februar: Spillbutikken Dreamlands (den som lå i Arkaden på Karl Johan) ble nedlagt 16/2. Den hadde gjennom en tre års tid vært den viktigste konkurrenten til Avalon på spillsiden, og prøvde seg også med salg av film, tegneserier og bøker. Fra midten av 90-tallet har Dreamlands-butikker vært forsøkt etablert over hele landet, men det er etter en del opp og ned for filialene stort sett bare mo-derforretningen i Trondheim som har klart seg. Da Svenn-Tore Mauseth etablerte denne, var den i et lite "kjellerhull" i Prinsens gate, og som flere andre fan-drevne forretningsopplegg basert på hobbyistisk tidlig postordre og egenimport. Nå har man riktig svære og flotte lokaler, med et imponerende varespektrum.

Et ønske om å utbygge suksessen videre førte til butikketableringer bl.a. i Oslo, Tromsø, Ålesund og Fredrikstad. Etter denne større vekstperioden later imidlertid de fleste forsøkene på å spre seg utenfor hjembyen til å ha slått feil. Det har i stort grad vært snakk om ren franchise-virksomhet, slik at den økonomiske risikoen for Dreamlands i Trondheim har vært innskrenket til vareleveranser. Men akkurat når det gjaldt butikken i Oslo, lurer jeg på om ikke den også var eid av Dreamlands sentralt.

Uansett er det leit at et fan-drevet forretningsforetagende har gått overende, og ikke minst at diverse folk man kjenner, bl.a. Oslo-filialens leder Jostein Hassel, formodentlig nå må finne seg noe annet å gjøre. Dreamlands var alltid en trivelig butikk å besøke, med et vennlig og stort sett kunnskapsrikt personale. Beliggenheten var dessuten velegnet, og bidro nok til den forholdsvis gode søkningen stedet raskt oppnådde. Dessuten etablerte man tidlig en egen spillekrok med bord, der særlig kortspillere hang dagen gjennom, og for-retningskonseptet fant plass til nisjesektorer som mangler helt hos Avalon, som live rollespill og paintball. Naboskapet til Dreamlands gjorde at den sino-internasjonalistiske kaféen "Chefs Atrium" litt lenger bort i annen etasje i Arkaden er blitt et regulært treffsted for yngre, spill- og mediaorienterte fans.

Dessverre er det nok også en plausibel teori at beliggenheten til syvende og sist ble butikkens bane: MAGIC THE GATHERING og andre samlekortspill står for en så stor andel av simuleringsspill-hobbyens omsetning at da MAGIC-miljøet for en stor del flyttet på seg (tilbake til den gamle "Fantasticokjeller’n" i Stortingsgaten, etter at arvtageren Outlands hadde kommet igang der), så ble omsetningssvikten ødeleggende for Dreamlands. En mer miljøpreget delforklaring her er jo at kortspillerne ble skremt vekk, fordi det åpnet en ny heavyrock-preget platesjappe noen meter bort på galleriet i Arkaden, en butikk som ikke nøler med å la utvalgte låter drønne ut over lokalene. Men det er kanskje bare løse rykter? Uansett er det nokså trist at et trivelig tilbud og et variert innslag i byens sf/spillrelaterte miljø ble borte omtrent idet det hadde innarbeidet seg i almenfans’ bevissthet. Fred over dets minne!

Det skjer jo en del fremover i mars, og mye av det inntreffer akkurat denne uken: Arthedain avholder sin første sammenkomst noensinne på Chateau Neuf førstkommende torsdag, i form av en Bokcafékveld med Tolkien-oversetter og foreningsbærebjelke Nils Ivar Agøy! Dette blir også første gang undertegnede er med på å avholde et slikt opplegg som et ledd i den faste rekken rekken med Bokcafé-litteratur-møter; disse holdes i samarbeid med Radio Nova, og vil også etterhvert bli kringkastet. Det skal bli spennende å høre hvilke lydforhold det er i det lokalet når all bakgrunnsmusikken er slått av, og bar-publikum holder kjeft.

I tillegg vil det finne sted en fannisk fest hos Ellen Andresen lørdag -- hun har besøk av Norgesvennlige britiske fans: Martin og Jean Hoare. Skal du på Eastercon om en drøy måned, kan det kanskje være en idé å dukke opp, både for å teste engelskkunnskapene og for å få (evt. fornye) bekjentskap med en fremtredende engelsk fan.

De mer simuleringsspill-orienterte blant oss kan dessuten nyte godt av et Spillforumtreff hos undertegnede først-kommende søndag. For de av oss som føler seg sosialt engasjert av alt dette, kan det med andre ord bli en nokså travel uke.

Nr. 3, 7. årgang (1998) Tirsdag 3. mars (helt nr. 76)

Indeks | Forrige nr. | Opplag:

2000, RIGHT OR WRONG

Debatten rundt "År 2000, dets problemer og muligheter" har vært en gjenganger her i spaltene. De viktigste av de aktuelle poengene -- først & fremst korrekt kronologi for når det nye årtusenet begynner (år 2001, ikke 2000!), og mer subsidiært de ubetydelige småproblemene som datasystemer kommer til å få ved skifte av årssiffer -- er blitt nevnt opptil en rekke ganger. Dette fordi undertegnede er en varm tilhenger av fannisk (og forsåvidt også folkelig) opplysning, fordi han liker å korrigere andres feil, og fordi det har vært et godt eksempel på forsåvidt "sf- relevante" problemer som mundane personer stort sett ikke har hørt noe om i det hele tatt, men ikke desto mindre kan komme til å ramme dem med full styrke. Vi har liksom hatt en slags enerett på "år 2000" opp gjennom hele dette århundret...

Ikke minst er nok millenium-problemene tatt opp her fordi mye av innholdet i KRETSEN blir påvirket av redaktørens daglige (eller kanskje det i denne sammenheng er mer korrekt å si månedlige) lesning av norsk og utenlandsk presse. En del av de mer vitenskapelig orienterte spesialtidsskriftene, som NEW SCIENTIST og TEKNISK UKEBLAD, har jo stadig fremkommet med små oppslag rundt "år 2000"-relevante problemstillinger opp gjennom hele 90-tallet, minst. At så også etterhvert noen av dagspressens større organer har begynt å omtale slike saker, får vi ta som et tegn på at selv ikke avisjournalister er fullt så sneversynte som de ofte kan virke. De løfter i det minste snutene sine fra halvliteren lenge nok til å kunne registrere at baren er i ferd med å stenge om tre minutter...

Men selvsagt har disse trykkefrihetens edle riddere til gjengjeld prestert svært lite det egentlig er verdt å lese rundt problemstillingene "mine": Særlig gjelder dette for "2001"-poenget, som nå later til å være like dødt og fjernt fra den norske almene debatten som det er "hett" og levende på Nettet. Et lite søk ved hjelp av en for tiden muligens noe innskrenket Alta Vista-variant gir ca. 300 treff med strengen "+2000 +2001 +milennium +debate". Uten at jeg faktisk har tatt meg tid til å sjekke gjennom alle sammen, så viser et tilfeldig utplukk fra de 200 første at det meste av dette er ting som nettopp har med en slik diskusjon å gjøre -- og flere av innleggene virker jo temmelig engasjerte og kunnskapsrike. Uansett er det forsåvidt greiere å slippe en omfattende avisdebatt rundt temaet 2000 vs. 2001; en slik diskusjon her til lands ville sikkert være preget av store mengder uinformert vrøvl, og ikke minst bastante meninger av typen: "Jeg har ikke sett denne filmen, og kunne aldri tenke meg å gjøre det heller, men den er helt sikkert svært skadelig for barn og ungdom".

For egen del har jeg kanskje "mast" litt vel mye rundt dette nå? Det er tross alt blitt tatt opp kanskje en ti-femten ganger på de første 75 numrene av bladet. Selv et (stadig mer) aktuelt emne kan man vel eks ponere for mye for sitt publikum. Men så er det vel ikke så veldig mange som sitter inne med samtlige 75 "back issues" heller. Det er kanskje greit nok å lufte det en gang iblant, uten å virke direkte tvangsnevrotisk frem til "årtusenskiftet" (tror kanskje jeg skal legge meg til følgende konvensjon: Bruke anførselstegn der det gjelder år 2000 som det "nye", og la dem være når det er 2001 man snakker om... I det minste lokalt, sånn her i KRETSEN.)

Hos-stående oppslag fra NEW SCIENTIST (24. januar 1998) er derimot et eksempel på at man kan ta hele greia med en rimelig blanding av seriøsitet og overbærenhet. Og greit nok, jeg skal ikke legge noen demper på feststem ningen nyttårsaften 1999. Men i fornuftens og den mest elementære regneferdighetens navn vil jeg dog fortsatt få insistere på å mobbe alle de som later til å tro at man begynner å telle på 0, og har første hele tier inne når man er kommet til 9! Bruker man finger metoden ser det nok sånn ut, men det stemmer faktisk ikke! Stol på meg, jeg fikk faktisk M i matte i 6. klasse (Og hvordan gikk det med den regneferdigheten din etterhvert, da, boss??? Å, hold kjeft, Svertulf, jeg prøver jo bare å få inn et retorisk poeng her. Dessuten trodde jeg at dere Nedenunder ikke fikk lov å telle i det hele tatt? Feil, Boss, feil; vi har bare ikke anledning til å oppnå samme resultat to ganger på rappen. Tall er faktisk svært viktig i driften hos oss; den unevnelige selv må vite hvor mange regnskapsførere og revisorer vi har på lønningslista (de vil ikke summere det for oss selv...), og i andre sammenhenger har jo du for din del manifestert en påfallende nærkontakt med selveste Sjefstallet vårt... Såda, 'ulfen, du får se å holde deg unna mine øvrige publikasjoner, og spar meg for alt det ferdigtygde "public relations"-guffet deres. Det er ikke så greit, boss, det rent ut sagt vrimler jo av folk som produserer den slags Her Nede: politikere, presse talsmenn, PRsjefer, parlamentarikere, propagandister, påvirkningsagenter, pratmakere, publisister, predikanter, popularisatorer, planleggere, postmodernister, programredaktører, privatiseringskonsulenter, papirprodusenter, persepsjons-manipulatorer, postreklamedesignere, penneknekter og ikke så rent få presidenter også; for ikke å snakke om alle propellreparatørene (DUNK); Øh -- takk, boss, takk. Hva i all verden var det der? Jeg ble jo nødt til å bruke "RESET" på deg, for første gang på aldri så lenge? Æææh -- beklager, boss; det var bare assosiasjonsminnet mitt som hang seg opp litt på oppslaget "PR". Vel & greit forsåvidt, Svertulf -- men hva hadde "propellreparatørene" der å gjøre? Å, sorry, boss; min suave omgang med engelsken til tross, så er jeg jo egentlig spesialist på norske skriftspråk (ja, samtlige, faktisk!), og oversetterfunksjonen min slår ikke inn så korrekt som den burde; det heter visst "spin doctors" i originalen. Stønn.)

Nok et avsnitt spolert av den vesle jævelen. Sukk. Vi prøver på ny: Poenget er jo at denne striden er blitt utkjempet før (for eksempel ved de to foregående hundreårsskiftene, med vekslende hell) -- den må sikkert utkjempes igjen, slik alle gode strider i en fallen verden nå engang må (Urgle, boss; MÅ du være så salvelsesfull; dette her smaker av en viss regjering og en viss kommisjon... Jasså, Vesle-ulf? Kanskje du ikke så immun mot hellige ting som du ofte påstår? Kanskje det er verdt å stemme Kr.F. ved neste valg, til og med? Ikke prøv deg boss, ikke prøøøv deg. Jeg er immunisert med motgift dyrket frem fra blekkhu set til han derre tyskeren selv! Det er bare dette med smaken på disse Bondevik-pressemeldingene; setter seg nesten fast i halsen på en stakkar. Dakal niten; vi vil jo ikke at du skal få fordøyelsesbesvær (host). Hvis du nå bare kunne forsøke å kommunisere med denne pokkers sensurbossen du er på så god fot med, og be ham la spaltene mine være i fred for fremtiden, så har vi en slags avtale. Eller kan jeg bli nødt til å [slettet av fanzineombudet] på deg igjen. Aargh!!). Poenget jeg påbegynte dette avsnittet med, var ihvertfall at det heller ikke i 1800 eller 1900 var alle som var helt med på at det nye århundrets første år nødvendigvis måtte slutte på '01.

Nå frem mot år 2000 har jo dette tatt virkelig av, ettersom media i enda større grad enn tidligere later til å ha latt seg fange opp av millenium-stemningen, og har gitt alle pretensjoner om almen dannelse på båten. Og fakta gir man blaffen i, bare oppslaget tar seg godt ut og man ikke blir injuriedømt altfor ettertrykkelig etterpå. Men dette visste vi jo fra før av. Så får det jo heller bli en del oppslag og artikler i løpet av år 2000 som retter opp det dårlige inntrykket av nyhetskanalenes kunn skapsnivå og integritet? Fat effing chance! Leger må jo i det minste ordne med å få begravet sine tabber; mediafolk kommer langt ved å ignorere sine...

- Johannes H. Berg

Redigert for Internett av secret master@fandom.no


Film & media

Februar 1998 vil være en måned mange norske film & mediarelaterte fans vil huske ganske så lenge. Det skulle vært måneden der man virkelig fikk se hva den blomstrende fan-aktiviteten innenfor denne sektoren kunne få ordnet: Under mediacon’en TreXpo skulle en av årests mest interessante sf-filmer, Starship Troopers, forhåndsvises. I tillegg til dette regnet man også med å få lov til å vise både det ene og det andre av nye filmer, ting som det var uvisst om var på vei mot norske kinolerre-ter i det hele tatt. Man hadde gått stort ut, leid inn kinosalen i Sophus Lies Auditorium på Blindern (der kongressen ellers skulle foregå i Helga Engs Hus) og satt inn annonse i DAGBLADET. Store forventninger var blitt vekket om rekordhøyt fremmøte på denne før-premieren.

It's Mpræus Hansen! Run for your lives!!

Så kom altså en intervensjon (fra Oslo Kinematografer?) som rammet TreXpo meget hardt: Utleiebyrået nektet i siste liten -- bokstavelig talt samme dag som kopien skulle hentes! De henviste til at man hadde brukt det magiske ordet "premiere" i den før nevnte DAGBLAD-annonsen, noe som visstnok ikke hadde vært avtalt på forhånd, og at hele forhåndsreklamen var upassende. Men i følge arrangørene i The Shadowcon Project var dette nokså misvisende, da f.eks. Shadowcon 2 ved tilsvarende markdsføring av Star Trek: FIRST CONTACT ifjor hadde brukt tilsvarende virkemidler. Men uansett – noen Starship Troopers ble det ikke; vi tror vel kanskje ikke at det dukket opp horder med skuffede kongressdeltagere lørdag ettermiddag, men en del sure fjes var det jo. Dessuten virket ikke kongressledelsens krisehåndtering helt patent i ett og alt, men annet var vel ikke å forvente; det å å revet bort en av bæresøylene for selve arrangementet bare noen timer før det skal begynne kan ta pusten fra de fleste. Og det var synd, for ellers var jo TreXpo stort sett et hyggelig arrangement, der et par andre interessante ting ble forhåndsvist -- på video.

Begrenset tid & plass tillater ikke stort mer -- og bra er vel kanskje det, for ellers hadde vel også vi bare skrevet om Titanic. Ikke for det; enhver James Cameron-film er nå riktig severdig, etter min erfaring.

SAKER & TING
som skjer i mars 1997:

Torsdag 5.:
ARTHEDAIN-møte: Nils Ivar Agøy (Chateau Neuf, Bokcaféen)

Lørdag 7.:
Fannisk festlighet hos Ellen Andresen

Torsdag 12./fredag 13.:
ANIARA-møte: SF-året 1997 (utsatt fra 6/2)

Onsdag 18.:
ARES-turnering: HISTORY OF THE WORLD

Fredag 20.:
Kulturkveld hos Davidsens: Tarzan/Den edle ville?

NESTE 1. TIRSDAG
ER 7. APRIL