Index festival Fandom.no Fandom.no

Navn ReConnaissance
Internasjonal Science Fiction-festival
Dato 31. mars - 2. april 2000
Bergen
Adresse Postboks 1195
5001 Bergen
Epost reconnaissance@fandom.no
Kontakt Kjartan Clausen : 56140952(p) 55584196(a)
Kontonr. 5235.05.25726
Medlemskap Forhåndsstøtte: kr 50.
Medlemskap (fra 1/6-98): kr. 200
Info ReConnaissance er en Science Fiction-festival med et forventet publikum på mellom 500 og 600 personer. Den vil inngå som en del av programmet i forbindelse med Bergens status som Europeisk Kulturby i år 2000. I påvente av formell godkjenning fra Bergen Kulturby selger vi kun forhåndsstøttemedlemskap, foreløpig.

ReConnaissance vil være den første festivalen i en ny Europeisk kongress-serie, Big European Cons. Per i dag (8/4-98) er 19 personer i arbeid i ReConnaissance.

Mer informasjon om prosjektet finnes i de dokumenter vi har presentert for Bergen Kulturby, Dokument 1 og Dokument 2

Sist oppdatert 1220.1756