Index forening Fandom.no Fandom.no

Navn Oslo & Akershus Spillklubb
Paraplyorganisasjon for spillklubber i Oslo
Adresse Sognsveien 141 A
0860 Oslo
Epost ares.blindern@fandom.no
Kontakt Thomas Refsdal : 22 23 99 29
Info OASK er en sammenslutning av klubbene Ares Blindern, Ares Bjølsen, Ravn og Oslo Magic-Forening, og arbeider bl.a. med felles medlemsavis og kontakt med kommunen.

Sist oppdatert 1220.1756