Index forening Fandom.no Fandom.no

Navn Norges Simuleringsspillforbund
Forum for spillklubber og andre foreninger
Dato Årsmøte hvert år under ARCON
Adresse c/o Hans Torvatn, Kirkegata 38
7014 Trondheim
Websider http://www.pvv.unit.no/~martinn/nssf/index.html
Kontakt Hans Torvatn
Medlemskap Åpent for foreninger med tilknytning til spillhobbyen.
Info NSSF er en sammenslutning av spillklubber og andre foreninger fra hele Norge. Forbundets oppgaver består av å bidra til økt samarbeid mellom foreningene, samt å skape en felles front utad.

Sist oppdatert 1220.1756