Index fanzine Fandom.no Fandom.no

Navn Imagonem
Fanzine om brett- og rollespill
Adresse Biskop Wexelsens gt. 2
7016 Trondheim
Epost liv_lell@hotmail.com
Kontakt Audun Lindholm : 73837100
Info Siste nummer inneholder mange interessante artikler om rolle- og brettspill, bl.a. Britannia, Tekumel, anarkisme og rollespill, regelparadokser i diverse spill m.m. Dette nummeret er redigert av Torgrim Husvik (fra Hexagon-Nytt) og Audun Lindholm.

Det jobbes n hardt for f satt ned en redaksjon som kan sikre videre drift av bladet.

Sist oppdatert 1220.1756