Index fanzine Fandom.no Fandom.no

Navn Hack & Slash Magazine
Medlemsblad for Spillklubben Hack & Slash
Adresse Melby Gård
2270 FLISA
Kontakt Knut Olav Nortun
Medlemskap 10 kr/nr
Info Bladet omhandler rollespill i noen grad, men har også en del satirisk stoff av meget lav kvalitet samt noe litterært stoff og en del humor (gjerne intern). Egentlig er det et produkt av og for medlemmer av Spillklubben Hack & Slash, men selges for kr.10,- (pluss at en del mennesker får den gratis) til evt. andre interesserte.

Bladet er fotokopierte sider som stiftes sammen, og har layout som ziner fra tidlig på åttitallet (Cut'n paste).

Sist oppdatert 1220.1756