Index fanzine Fandom.no Fandom.no

Navn Ácin Dambágin
Verdensbeskrivelse
Dato Utkommer omtrent et par ganger i året
Adresse Løvehulen Postboks 378
6101 Volda
Websider http://dambagin.virtualave.net
Kontakt Torbjørn Lien
Medlemskap Pris varierer. Ca. 40-50 Kr/nr
Info AD er en serie hefter som beskriver en unik fantasy-inspirert verden, skrevet av Torbjørn Lien. Første nummer kom våren 1999. Heftene vil fortsette å komme ut så lenge forfatteren finner glede i det, det vil si i mange år til.

Heftene leses som prosa-tekster, og som beskrivelse av en ny verden. Med litt bearbeiding kan denne verdenen kanskje også brukes som setting i et rollespill.

Sist oppdatert 1220.1756