Index forening Fandom.no Fandom.no

Navn The Shadow Project
Science fiction-forening
Adresse c/o Inge Carlen, Vogts gate 10
0474 OSLO
Epost ingec@powertech.no
Websider http://www.shadowproject.org/
Kontakt Inge Carlen : 22716425 / 92414010
Kontonr. 1594.10.62218
Medlemskap 100,- for et år, 50,- for et halvt år
Info TSP har flere gratis filmvisninger for medlemmene i løpet av kommende medlemsår. Det vil også bli flere fellesarrangementer, møter og kongresser. All oppdatert informasjon om arrangementer, treff, filmvisninger ol. vil stå på hjemmesidene.

Sist oppdatert 1220.1756