Index fanzine Fandom.no Fandom.no

Navn Nittennittisyv
Fabelprosaisk tidsskrift
Adresse Westye Egebergsgt. 8c
0172 Oslo
Websider http://home.c2i.net/deagol/nittennittisyv.htm
Kontakt Ole Peder E. Giæver : 22 36 45 28
Medlemskap Send 10 kr i frimerker pr. nr.
Info Nittennittisyv er et fabelprosaisk tidsskrift, skapt av Ole Peder Giæver og Martin Bull Gudmundsen. Det inneholder primært noveller vi har skrevet hver for oss eller i fellesskap, men vi er svært åpne for bidrag fra andre. Vi har også en slags formålsfaragrap:

"Nittennittisyv er et fabelprosaisk organ for eksponering av egne noveller og andres idealisme. Dets innhold og natur vil avgjøres av redaktørenes forgodtbefinnende."

Sist oppdatert 1220.1756